Colscaradh

Codarsnacht Tá chodarsnacht ghéar idir mianta an fhir i véarsa 1 agus mianta na mná i véarsa 2 Tá dearcadh traidisiúnta ag an bhfear agus dearcadh nua-aimseartha ag an bhean ar an bpósadh Léiríonn íomhánna teolaí agus tíriúla mianta agus luachanna an fhir Léiríonn...

An Triail – Rialacha a bhriseadh

Rialacha a bhriseadh Rialacha = gnásanna na sochaí Bhris cuid mhór de phearsanna an dráma ‘rialacha’ na sochaí Máire Cailín óg soineanta gan mórán taithí aici ar bhealaí an tsaoil ag an tús ach ní fhada go dtagann deireadh leis sin An chéad riail – Chuaigh sí...

An Triail- Lochtanna an dráma

Lochtanna an dráma Dráma den scoth atá ann, éiríonn leis an drámadóir na téamaí lárnacha cosúil le cás an mháthair aonair agus fimíneacht mhuintir na hÉireann a léiriú ach é sin ráite, níl aon saoi gan locht. Áiféis An méid comhtharluithe atá ann A luaithe is a...

Foclóir na filíochta

Foclóir na filíochta Is é easpa saoirse téama an dáin seo. Ins an dán seo I rith an dáin Ó thús go deireadh an dáin An file Mothúcháin an fhile Fearg / frustrachas an fhile Tá fearg ar an bhfile Sa chéad véarsa / sa chéad leath den dán Sa dara véarsa / sa dara leath...

An Gnáthrud

An Gnáthrud Scéal tragóideach curtha in iúl trí chodarsnacht ghéar ó thús deireadh an scéil Jimmy Duine grámhar, ag obair go dian mar bhriceadóir i rith na seachtaine agus ag caitheamh ama lena bhean agus a pháistí ag an deireadh seachtaine A mhalairt a fheicimid sna...