Sample: Nathanna Cainte – Aistí

NATHANNA CAINTE – AISTÍ


Bhí an bhean bhocht caite ar charn aoiligh na beatha

The poor woman was thrown on the scrapheap of life

Is fainne fí é fadhb na bochtaineachta

The problem of poverty is a vicious cycle

Ní raibh an dara suí sa bhaile ag an gcreatúr ach dul ar imirce

The poor creature had no alternative but to emigrate

Ta ceist na heaspa dídine ag dul in olcas

The problem of homelessness is getting worse

Ní thuigeann an sách an seang

The rich don’t understand the poor

Táim bodhar ag eisteacht le

I’m deaf listening to..

Is fadhb fada shíoraí í fadhb na bochtaineacht

The problem of poverty is an eternal problem

Ta an cuma ar an scéal go bhfuil rudaí ag feabhsú

It appears that things are improving

Ní raibh lá mar sin i gcuimhne na seacht sinsear

Nobody can remember a day like that

Tá todhcaí na tíre idir dhá cheann na meá

The country’s future is hanging in the balance

Is é rogha an dá dhíogtha ná dul ar imirce nó fancht ar an dól

Which is worse, to emigrate or to stay on the dole?

Is é an fhirinne ná go bhfuil an dream sin leisciúil

The truth of the matter is that that crowd are lazy

Feicim ainniseoirí bochta ag lorg deirce gach maidin is mé ar mo bhealach chun na scoile

I see poor wretches begging evry morning when I’m on my way to school

I dtús na haicíde is fusa í a leigheas

A stitch in time saves nine

An rud a fhaightear go bog caitear go bog

Easy come easy go

Dearcadh caolaigeanta

Narrrow-minded attitude

Ábhar machnaimh atá ann

It’s something to think about

Is iomaí gearán a dhéantar

Many complaints are made

Níl sé cear, cóir ná cothrom

It’s not right, just nor fair

In umar na haimléise

In the depths of despair

Caitear go dona le daoine

People are treated badly

Ar fud na cruinne

Throughout the world

Tá saol an mhada bhain ag

.. have a great life

Tír ilchultúrtha

Multicultural country

Is mithid do… rud a dhéanamh

… must do something

I bhfad níos forleithe ná riamh

More widespread than ever

Is éagóireach an ní é

It is unjust

Cuireann sé alltacht orm

It horrifies me

Réiteach na faidhbe

Solution to the problem

Níl insint béil ar

Words can’t describe

Ag crá agus ag creimeadh na tíre

Tormenting the country

Sciúirse na ndrugaí

The scourge of drugs

Idir an dá linn

In the meantime

I ndeireadh na dála

At the end of the day

Ag dul ó smacht

Going out of control